1 2 3 4
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Kategorie: Aktuálně

Zajímejme se o činnost těch, kteří za nemalé veřejné prostředky ovlivňují kvalitu našich životů.

Zajímejme se o činnost těch, kteří za nemalé veřejné prostředky ovlivňují kvalitu našich životů.Takže odstartováno. Dne 20. listopadu 2017 byla svolána ustavující schůze Poslanecké sněmovny do jejího jednacího sálu v Praze 1, Sněmovní ulice č. 4. Ponechme stranou formální a rutinní body první ustavující schůze a pojďme nahlédnout tam, kde budeme moci mít přehled o činnosti těch, kteří v tento den složili následující slib: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Podáním ruky a podpisem byl jejich slib následně stvrzen.

No a od této chvíle již můžeme sledovat aktivity jednotlivých poslanců, které jsou umístěny na webu www.psp.cz. Na těchto webových stránkách je zajímavá, mimo jiné, část Jednání a dokumenty (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=183). A co se pod tímto odkazem dá vyčíst? Mnoho zajímavého. Například to, jak naši poslanci pracují, k čemu se vyjadřují, jak hlasují a další a další informace. Z každého jednání Poslanecké sněmovny se totiž, mimo jiné, pořizují písemné záznamy, stenoprotokoly, dokumentující průběh jednotlivých jednání. V každé demokratické společnosti je jedním z významných principů jejího zdravého fungování především kontrolní činnost voličů těch, kteří za veřejné prostředky vykonávají veřejné funkce a spravují veřejné zájmy. Bez této kontrolní činnosti pak zvolení poslanci mohou nabývat pocitu jejich neohrozitelnosti a rychle mohou podlehnout pokušení nekonat tak, jak ve slibu slibovali. Podívejme se do minulosti, jestli vždy tito vyvolení vykonávali jim svěřený mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Máme skutečně všichni stejný pocit?
 
Pokud by tomu tak skutečně bylo, neměla být naše společnost již o kus dále než dnes je? Neměli jsme v počátcích devadesátých let 20. století výhodu na startovací čáře ke kapitalismu před jinými komunismem stejně postiženými zeměmi střední a východní Evropy? Kdepak jsou ty zásadní a nutné reformy v důchodovém, daňovému a zdravotnímu systému ? Je skutečně "průtokový" aktuálně funkční důchodový systém nastaven dobře, když stát může vyplatit na důchodech pouze to, co vybere na daních, a to jen každý měsíc za měsícem? Bez vytvořených státních rezerv, jenž by měly zajistit po určitou dobu vyrovnávání výkyvů náhlých a neočekávaných změn ve společnosti. Pro mnohé současné občany v penzi je to pouze o zajištění základních životních potřeb. A mohli si mnozí tito lidé vůbec z nízkých mezd a platů naspořit finanční částky, kterými by si mohli zkvalitnit svůj život po ukončení aktivní pracovní činnosti? A co složitý a nepřehledný systém daní, vedoucí k daňovým podvodům a v mnohých případech vyhýbání se placení daní? Vždyť na to doplácí stát, který by za uniklé finanční prostředky mohl poskytovat svým občanům lepší služby. A co náš "bezplatný" zdravotní systém? O jeho kondici velmi dobře vypovídá tento článek (https://zpravy.idnes.cz/pravnik-ondrej-dostal-zdravotnicke-pravo-lekarska-pece-pojistovny-1pu-/domaci.aspx?c=A171110_113159_domaci_ale). Samozřejmě se jedná o hodně citlivé téma, budící při diskuzích o něm mnoho emocí.  
 
Je potřeba si uvědomit, že to byli především minulí poslanci všech volebních období samostatné České republiky, kteří schvalovali různé přílepky k zákonům a tudíž za současnou legislativní džungli nesou plnou odpovědnost. JUDr. Josef Baxa, respektovaný předseda Nejvyššího správního soudu - vlajkové lodi českého soudnictví, se vyjádřil ke stavu českého práva jednoznačně.  https://www.novinky.cz/domaci/283996-stat-uz-neni-schopen-dodrzovat-zakony-varoval-sef-nejvyssiho-spravniho-soudu.html. O motivacích poslanců pak můžeme pouze spekulovat, proč tomu tak bylo či nebylo.
 
Neustálé zvětšování státního aparátu, jeho byrokratické zasahování do života občanů, a tím omezování jejich svobod jsou zřetelnější každým volebním obdobím. V zemi, která nemá žádné vize, zemi řešící krátkodobé cíle od voleb do voleb, nemůže již z principu dojít k všemi očekávané prosperitě. Chceme-li dosáhnout lepšího stavu naší země, musíme se zasadit o lepší kontrolu státu, který tuto zemi spravuje. Jak? Právě přes zvolené poslance, kteří jsou nedílnou součástí státu. Mají velké pravomoci a tudíž i velkou odpovědnost. Nicméně bez aktivní interakce mezi občany a poslanci, nedosáhneme uspokojivějšího stavu naší společnosti. Pokud si uvědomíme skutečnost, že tito poslanci vykonávají své mandáty za veřejné prostředky, pojďme kontrolovat jejich aktivity spojené s výkonem jejich funkce. Pojďme se podívat na jejich přítomnost či nepřítomnost na schůzích, na jejich vystupování či nevystupování při jednáních, na jejich hlasování či nehlasování. Na jejich postoje k aktuálním celospolečenským tématům.
 
Kontrolujme si průběžně poslance ze svého okolí, všímejme si takto jejich aktivit. Spočítat jim to jednou za čtyři roky je málo. A to, že tyto poslední volby dopadly tak jak dopadly, pouze svědčí o tom, že mnozí poslanci si příliš zvykli být poslanci a jaksi opomenuli, že mají skládat průběžně účty především svým voličům a ne svým stranickým sekretariátům. Poslance volí občani, ne politické strany. Samozřejmě nebude téměř reálné sledovat aktivity poslanců ve výborech a podvýborech Poslanecké sněmovny, jelikož na webu www.psp.cz žádné stenoprotokoly z nich nejsou uvedeny. I když jsou podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny  jednání výborů veřejná, kromě mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru a jednání podvýborů, nikde na webu obsah jednání veřejných výborů není. Škoda. Zde totiž probíhají, mimo jiné, diskuze nad zákony a zde se probírají všechna zajímavá témata. V poslanecké sněmovně se "pak již jenom hlasuje a mnohdy planě diskutuje" nad tím, co již bylo předtím na výborech a podvýborech dohodnuto. Politika je o kompromisech, ale kompromisech ve veřejném zájmu, ne o kompromisech pro dosažení osobních cílů. 
 
Nicméně již ze samotných aktivit - neaktivit poslanců při schůzích Poslanecké sněmovny si bude možno vytvořit dost dobrý obraz o kvalitách toho či onoho poslance. Zcela jistě nečekejme až uplynou čtyři roky a pak vystavujme poslancům jejich hodnocení, ale sledujme jak naši poslanci pracují.
 
Ano, Františku Elfmarku a Stanislave Blaho, budeme na našich stránkách psát o tom, co děláte, jak pracujete pro všechen lid a věříme, že to bude vždy v souladu se slibem poslance, tedy podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jelikož za výkon vašich funkcí pobíráte odměny z veřejných rozpočtů, občany by mělo zajímat, jak kvalitně lze zvládat u jednoho být starostou města, krajským zastupitelem a poslancem Parlamentu České republiky v jedné osobě a u druhého zase jak lze zvládat po minimálních zkušenostech v komunální politice náročnou práci nepasivního poslance Poslanecké sněmovny. 
 
 
Na tomto odkazu http://www.psp.cz/eknih/2017ps/rejstrik/jmenny/index.htm lze najít všechna vystoupení v Poslanecké sněmovně při jejích schůzích. 
 
Činnost konkrétních poslanců, jak hlasovali a jejich účast, lze najít zde:

Vydáno: 24.11.2017 0:16 | 
Přečteno: 3680x | 
Autor: webmaster
 | Hodnocení:

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.