1 2 3 4
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Kategorie: Aktuálně

Ing. Marie Rajmicová - Přivítala bych u voleb větší účast mladých lidí

Ing. Marie Rajmicová -  Přivítala bych u voleb větší účast mladých lidíRozhovor s kandidátkou č. 3 Ing. Marií Rajmicovou do komunálních voleb 2018 v Uherském Hradišti

Zdravé Hradiště představuje alternativu pro ty voliče, kteří nechtějí volit parlamentní strany. Města a obce vytvořili naši předci, my máme za úkol v nich udržet a rozvíjet život. V čem myslíte, že hnutí vytvořené jen pro naše město  Zdravé Hradiště může nejvíce navázat na odkaz předků v dalším budování a okrašlování města?        

Zdravé Hradiště (ZH) si velmi cení všeho, co tu pro nás zanechali naši předkové. Žili v našem městě a věděli, že když tu bydlí, musí nějak přispět k jeho vitalitě a že se o něj musí starat. Měli zde např. i okrašlovací spolek. ZH se podle svých možností v současnosti účastní např. jarního úklidu nebo organizuje den dětí v mařatické ZŠ. Do budoucna by chtělo rozšířit budování nových zelených ploch a dohlížet na jejich údržbu. To vše s řešením současného problému dopravy a parkování. Dnes už Uherské Hradiště není jen původní historická zástavba, značně se ve svých hranicích rozšířilo, a proto je nutné komunikovat i se sousedními městy. 

Jste dlouholetou členkou spolku Chraňme zeleň. To znamená, že se angažujete při  záchraně a obnově zeleně ve městě. Můžete nám krátce přiblížit činnost spolku?

Bohužel se dnes již nemůžeme účastnit řízení u stavebního úřadu jako dříve, ale jsme informováni a zváni odborem životního prostředí k řešení likvidace zeleně, které se předkládá tomuto odboru.  Odbor životního prostředí nás zve mimo jiné na jednání s firmami nebo občany města, kteří chtějí např. ze stavebních záměrů zlikvidovat zeleň a žádají o povolení. My vyjadřujeme náš pohled na věc. Odbor životního prostředí pak vydává podle zákona č. 214/1991 Sb. povolení. Spolupráci s pracovníky odboru považujeme za velmi dobrou.

V minulém volebním období jste působila za Zdravé Hradiště v komisi architektury. Program Zdravého Hradiště je často v rozporu se představami architekta Holého o podobě města a jeho staveb. Můžete uvést některé případy, kdy jste nesouhlasila s předloženými projekty?

Několikrát jsem byla proti předložení návrhu k dalšímu jednání rady města. Naposledy to byl nesouhlas s budováním nového sídliště v opouštěné části nemocnice a to z důvodu nevyřešené dopravní a parkovací situace, spojení místních komunikací se silnicí 1. třídy a nevyřešených majetkových poměrů. Pokud by se zde mělo stavět, upřednostnila bych stavbu objektu pro starší občany uprostřed zelené plochy.

V programu Zdravého Hradiště je bod – podpora občanských spolků, umělců a hudebníků. Vaše rodina má blízko jak k přírodě, tak ke kultuře a hudbě. Co byste navrhovala zlepšit ve vztahu město  x  umělci a hudebníci.

Výstavy a představení umělců a hudebníků zařizuje Klub kultury, příspěvková organizace města. Myslím, že by mohlo dojít k obnovení tradice besed u cimbálu, třeba i ve formě abonentního cyklu. Určitě by toto přivítali jak mladí, tak starší obyvatelé města a jeho okolí.

 

Máte obavu z omezení popř. i zhoršení lékařské péče v dalších letech v hradišťské nemocnici, která nyní dosahuje odborně i ekonomicky slušné úrovně? Samozřejmě narážím na pochybné koncepce a vize hejtmana Čunka, kdy se vůbec neví, co bude dál se čtyřmi okresními nemocnicemi.

Krajský úřad by měl mít jasno ve zdravotnictví a neměnit každou chvíli své stanovisko. Okresní nemocnice by měly být zachovány. Podívejte se na současnou situaci - např. za dermatologickým léčením musí lidé ze Vsetínska jezdit až do Uherského Hradiště.

Hradišťská nemocnice nebo spíše její uvolněné pozemky, sice v majetku kraje, ale na území města, budou horkým tématem v dalším volebním období. Jak byste viděla Vy jejich využití?

V areálu nemocnice zůstává hodně zeleně, přičemž je o ni vzorně pečováno. V souvislosti s novou zástavbou se také plánuje výsadba nových stromů a keřů. Z důvodu celkového nedostatku zeleně v našem městě však se zastavěním uvolněné části areálu nemocnice nesouhlasím.

Naše životní prostředí se celkem rapidně zhoršuje a budoucí generace nás budou patrně proklínat, že jsme dopustili zajít situaci tak daleko, že oni už nikdy nebudou mít tak kvalitní život jako my. Zásadním problémem budou voda a půda.  Čím myslíte, že by radnice měst i obcí měly přispět k lepšímu hospodaření s vodou a jak bránit erozi půdy, nemluvě o jejím trvalém zastavování.

Vodou je město zásobováno stejně jako okolní obce z nádrže u Ostrožské .Nové Vsi. Toto je ovšem povrchový zdroj vody, jejíž kvalitu nelze do budoucna garantovat. Otázka půdní eroze se řešila již v 70.tých letech, teď se tento problém otevírá znovu. Především je důležité nezastavovat další plochy kvalitní orné půdy. Proč v Uh.Hradišti zabírat pro výstavbu další pozemky, když zde ubývá obyvatel?

Není žádným tajemstvím, že před volbami náhle objevení politici a naopak i političtí dinosauři se snaží ve stranách „napříč politickým spektrem“ získat posty zastupitelů či radních a tím si následně prolobovat svoje osobní, firemní či skupinové zájmy, nehledě na poskytované odměny. Vy jste ukázkou toho, že jste se dlouhodobě a aktivně zapojovala do veřejného života ve městě a ze skromnosti nikdy nechtěla být v popředí. Nyní jste poprvé na volitelném místě na kandidátce Zdravého Hradiště. Věříte, že občané města ocení obětavé a nezištné spoluobčany nebo dají na velké tváře na předvolebních billboardech?.

Občané jdoucí k volbám mají rozum a jasno v tom, koho volit. Já osobně bych u voleb přivítala větší účast mladých. I oni se totiž musí podílet na řešení všech problémů, jichž jsme se dotkli v našem rozhovoru.

 

Co Vás v poslední době nejvíce pobavilo  a myslíte, že mají politici, i ti komunální, smysl pro humor?

Smysl pro humor komunálních politiků si netroufám hodnotit. Pokud bych však přece jen měla konkrétně odpovědět na Vaši otázku, "pobavil" mě minulý týden způsob řešení náhrady škody na našem volebním stojanu zničeného pádem sousedícího panelu jiného volebního subjektu.

 

Vím o Vás, že ráda cestujete a provozujete turistiku. Kam byste Hradišťákům doporučila jet se podívat?          

 

Z vlastní zkušenosti doporučuji turistiku. I v blízkém okolí je možno objevit řadu zajímavých míst. A víte, že jste doma.   

 

Ing. Marie Rajmicová, věk 65let, kandidát č. 3 


Vydáno: 29.9.2018 11:00 | 
Přečteno: 226x | 
Autor: webmaster
 | Hodnocení:

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.