1 2 3 4
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Kategorie: Aktuálně

ZDRAVÉ HRADIŠTĚ vyzývá Františka Prachmana, aby se vzdal mandátu zastupitele

ZDRAVÉ HRADIŚTÉ vyzývá Františka Prachmnana, aby se vzdal mandátu zastupitele

Veřejná výzva Františku Prachmanovi k odstoupení ze

Zastupitelstva města Uherské Hradiště

 

Politické hnutí ZDRAVÉ HRADIŠTĚ žádá zastupitele Františka Prachmana, aby odstoupil bez odkladu z pozice zastupitele města Uherské Hradiště. Tuto výzvu tímto dává na vědomí veřejnosti. Důvody jsou závažné a není možné, aby post zastupitele města Uherské Hradiště nadále zastával lhář a podvodník bez morálky.

 

Skutečnosti o osobě Františka Prachmana, které nebyly veřejnosti známy a které jsou dostatečným důvodem, aby ho Zdravé Hradiště požádalo o odstoupení, mu byly korektním politickým způsobem ze strany Zdravého Hradiště sděleny 5.9.2016 a byl požádán, aby odstoupil z pozice zastupitele. František Prachman ale tuto neveřejnou výzvu k odstoupení odmítl, proto je Zdravé Hradiště nuceno jeho minulost a bezpáteřní chování zveřejnit a tímto apelovat na zastupitele a občany města Uh.Hradiště, aby se veřejně vyjádřili k tomu, jaký člověk je členem zastupitelstva města a to jako podporovatel koalice ODS a jí nakloněných stran.

Post zastupitele získal František Prachman na kandidátce Zdravého Hradiště, které ho v dobré víře a s důvěrou přijalo za svého člena. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že členem Zdravého Hradiště byl pouze od 2.5.2014 do 13.11.2014, kdy po 5 měsících a 11 dnech, už jako zvolený zastupitel, ze ZH vystoupil, aniž jako bývalý člen Zdravého Hradiště naplnil svůj morální závazek (Etický kodex zastupitele za Zdravé Hradiště), který stvrdil svým podpisem. Etický kodex jednoznačně stanoví, že „zastupitel za Zdravé Hradiště souhlasí s tím, že při ukončení členství v politickém hnutí Zdravé Hradiště se vzdá mandátu člena zastupitelstva města Uherské Hradiště a přenechá svůj mandát náhradníkovi z kandidátky politického hnutí Zdravé Hradiště.“ Kopie Prachmanem podepsaného Etického kodexu zastupitele ZH  byla předána všem zastupitelům města Uh.Hradiště.

Jako další závažný důvod, kvůli kterému žádáme Františka Prachmana, aby se vzdal mandátu zastupitele, je jeho působení jako spolupracovník STB pod krycím jménem Marek a jeho zapojení ve druhu svazku Agent. Tuto skutečnost, nám známou od září 2016, zatajil František Prachman při vstupu do Zdravého Hradiště a podvedl tím jeho členskou i voličskou základnu. Spolupráce s STB je v rozporu s morálním kreditem zastupitele a obecně přijatými zásadami pro tuto pozici a vůbec s přijetím za člena Zdravého Hradiště .

Zdravému Hradišti bylo po komunálních volbách a okamžitém přeběhnutí Františka Prachmana ke koalici ODS a spol. vyčítáno, že takového člověka postavilo tak vysoko na kandidátku a dalo mu svoji důvěru zastupovat čisté jméno Zdravého Hradiště. František Prachman v předvolebním období a v době svého krátkého členství v ZH byl velkým kritikem poměrů na radnici i politiky ODS a jejích koaličních partnerů a přinášel řadu podnětů, které zapadaly do programové linie Zdravého Hradiště, jak je zřejmé z jeho přiložených priorit (viz příloha), které navrhl do volebního programu ZH. To, že po volbách nebyl pro něho problém přejít na druhou stranu ihned poté, co byl osloven p. Blahou, aby mu pomohl ke starostovskému křeslu, jasně ukazuje jeho morální kvality. Dosavadní prosazování jeho programových priorit za 2 roky v zastupitelstvu posoudí sami voliči. Františkovi Prachmanovi ale ve skutečnosti nikdy o voliče a občany nešlo...

 

V Uh.Hradišti 5.12.2016

Příloha: programové priority, s kterými oslovil F.Prachman politické hnutí Zdravé Hradiště, když usiloval o vstup do ZH

 

Návrh priorit pro volební program Zdravého Hradiště


 

Centrum města:

1/ Pokusit se o zachování stávajícího charakteru Masarykova náměstí včetně jeho orientace. To znamená zachování vzrostlé zeleně, pod stromy přidat na obrubníky dřevěnou sedací plochu a vytvořit tím místo pro odpočinek ve stínu lip. Pódium pro kulturní vystoupení ponechat na stávajícím místě, které je ideální. Podle projektu by nové pódium pouze zakrylo zrekonstruovanou budovu č.21.

2/ Neomezovat dopravu na náměstí s výjimkou ulice Nádražní, která je plánována jako pěší zóna. Průjezdnost kolem náměstí zachovat vzhledem k nutnosti zásobování obchodů a firem. Rozumné je taktéž zachovat počet parkovacích míst, které přinášejí městu finanční prostředky. Zachováno by mělo být taktéž parkování před radnicí a kostelem pro oficiální návštěvy města a svatební obřady.

3/ Centru města prozatím chybí kompletní bezbariérové propojení pochůzích ploch. To by mělo být také jednou z priorit.

4/ Pokládáme-li centrum Uherského Hradiště za Městskou památkovou zónu, neměly by se zde rozhodně objevovat stavby typu multifunkčního domu na Zelném trhu či architektonický výstřelek městského architekta Holého v Hradební ulici. Plechová hrůza dozajista návštěvníky našeho města nenadchne. Nová betonová vizitka se chystá na místě současných jatek na Moravním nábřeží. Upravit by se mělo také výškové omezení nových staveb v centru města. To je nyní velmi benevolentní a umožňuje novým projektům „dusit“ historickou zástavbu.


 

Štěpnice:

1/ Tato lokalita Uherského Hradiště potřebuje v současné době ze všeho nejvíc vyřešit problematiku parkování. Ideální formou by bylo za rozumných podmínek řešit tuto situaci společně s obyvateli Štěpnic. Město by ale muselo nabídnout lepší podmínky, než prozatím nabízí. Některé komunikace ve stavu jak jsou nyní navíc neodpovídají podmínkám provozu na pozemních komunikacích dle Silničního zákona a předpisů souvisejících!

2/ V souvislosti s problematikou parkování ve Štěpnicích je třeba iniciovat právní revizi kupní smlouvy mezi Městem Uherské Hradiště a firmou Manag. Město firmě prodalo nejen pozemky bývalých zahrádek, ale také pozemek pod současnou autobusovou točnou a parkovištěm u nákupního střediska. Dle mého názoru by oba tyto pozemky měly být opět převedeny do rukou města, pokud chceme zachovat parkování u nákupního střediska i dopravní obslužnost této lokality. Momentálně totiž město nemá žádnou páku na firmu Manag, pokud by si „své vlastní pozemky oplotila a uložila na ně třeba nadbytečnou zeminu ze stavby!!!

3/ Zabránit plánovanému prodeji zahrádkářské kolonie u ČOV o kterou má eminentní zájem p. Masařík pro údajnou výstavbu golfového hřiště. Lokalita, kde zejména starší obyvatelé mají jedinou možnost relaxace a pobytu v přírodě by měla být zachována buď ve stávající podobě zahrádkářské kolonie, která přináší městu finance z pronájmu, nebo by zde měla vzniknout !!!městská!!! zóna pro odpočinek a relaxaci obyvatel Mojmíru a Štěpnic. Rozhodně není rozumné, aby se město tohoto pozemku zbavilo za jednorázovou injekci do městské pokladny, která by stejně nepřinesla dostatečné finance na některý z plánovaných projektů.


 

Mojmír:

1/ Místní část Mojmír se mimo stejný neduh jako Štěpnice – nedostatek parkovacích míst, potýká také se špatnou kvalitou některých komunikací a především chodníků. Prioritou jsou tedy zejména chodníky a poté oprava místních komunikací.


 

Obecně:

1/ V obecné rovině bychom se měli pokusit o zabránění plýtvání městskými prostředky na nesmyslné projekty, kterými se pouze někteří představitelé radnice snaží o vybudování vlastního pomníku. Příkladem může být například plán na druhou sportovní halu vedle té stávající…

2/ Pokusit se vnést nové myšlení do architektonických vizí města. Současný městský architekt již evidentně nemá nápady a realizaci záměrů provádí rovněž jedna firma. Oslovení mladých architektů a jiných firem pro svěží pohled na potřeby města by určitě nebyl na škodu.

3/ V místních komisích by měli být pouze lidé, kteří v daných lokalitách skutečně bydlí a denně se setkávají s místními občany a znají problémy v daném místě.

4/ Pokusit se pro své myšlenky získat také lidi z jiných politických stran a hnutí, samozřejmě nenásilnou formou, a pokud budou mít dobrý nápad oni, nebát se ho podpořit. V komunální politice není místo pro vysokopolitické manýry. Žijeme přeci jen všichni ve stejném městě a tudíž by nám mělo jít o společnou věc.

5/ Vyvinout tlak na zodpovědné pracovníky města, aby věnovali maximální úsilí získávání dotací a grantů ze státních i evropských dotačních titulů pro realizaci občanům prospěšných projektů.


 

Tolik tedy alespoň náznakem z mé strany. V rámci společných diskusí se nám dozajista podaří všechny nápady sladit do jednotného programu, který osloví občany Uherského Hradiště a posune Zdravé Hradiště do pozice, kdy budeme moci dění v našem městě aktivně ovlivnit.

František Prachman


Vydáno: 18.12.2016 22:09 | 
Přečteno: 510x | 
Autor: webmaster
 | Hodnocení:

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.