1 2 3 4
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Podpořte nás

Pokud vás oslovil náš politický program a  chcete nám nějakou formou dát najevo vaše sympatie, pak vám kromě aktivní osobní účasti můžeme nabídnout tři formy, jak nám můžete pomoci.

1) Finančně

Při darování finančních prostředků politickému hnutí se sepisuje darovací smlouva. Tato darovací smlouva je listinou, která se přikládá k Výroční finanční zprávě. Zde se dozvíte, co můžete s podepsanou darovací smlouvou udělat z hlediska české daňové legislativy.

Vlastníme nově založený transparentní účet u MONETA Money Bank:

číslo účtu: 225492456/0600

 

Fyzická osoba – běžný občan

Fyzická osoba (nepodnikatel) odevzdá darovací smlouvu zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku. Zaměstnavatel je povinen zohlednit dar při zpracování ročního zúčtování daně. Občan tak ušetří na daních.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s IČ

Fyzická osoba (podnikatel) zapracuje dar do svého daňového přiznání.
Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Právnická osoba

Právnická osoba zapracuje dar do svého daňového přiznání.
Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

2) Osobně

Napište nebo řekněte nám, co chcete změnit, zlepšit, vybudovat v místě, kde žijete. Na Váš dotaz Vám odpovíme a pokusíme se jej společně řešit. Řešení podnětu  zařadíme do našeho programu – tím  nám pomůžete zmapovat problémy, které trápí naše spoluobčany. 

3) Můžete si stáhnout některé naše letáčky

Připravíme pro vás volební letáčky, plakáty a další tiskoviny, které můžete přeposílat svým známým, popř. je vytisknout  a rozšířit ve svém okolí. Bude to pro nás velká pomoc.

Děkujeme za všechny formy pomoci, kterou nám věnujete.